Tollerens helse 

Her er en oversikt over arvbare sykdommer/medfødte lidelser som kan ramme tolleren. Tolleren er en ganske frisk rase, men visse sykdommer bør man ta ekstra hensyn til.

 

PRA (Progressiv Retina Atrofi)
Netthinnen (retina) «dør» gradvis. Hunden vil gradvis miste synet og tilslutt bli blind. PRA nedarves recessivt, dvs. at for at en hund skal få PRA, må begge foreldrene være bærere av sykdommen. Man kan sende inn en blodprøve for DNA analyse slik at man finner ut sin hunds helsestatus.
PRA A er fri , PRA B er bærer og PRA C vil utvikle sykdommen.
Testen kan bestilles her

CEA (Collie Eye Anomali)
Denne sykdommen forårsaker unormal utvikling av choroidea, et viktig lag i øyet som ligger under netthinnen. Dette gjør at choroidea er tynnere enn normalen. Sykdommen varierer fra hund til hund og fra mild til alvorlig synshemming.
CEA nedarves også recessivt på lik linje med PRA.Man kan sende inn en blodprøve for DNA analyse slik at man finner ut sin hunds helsestatus.
PRA A er fri , PRA B er bærer og PRA C vil utvikle sykdommen.
Testen kan bestilles her

HD (Hofteleddsdysplasi)
Dysplasi vil si at lårhode og hofteskål ikke passer perfekt sammen, slik at det blir ”slark”, eller ustabilitet i leddet. Det kan skyldes for grunn hofteskål, feil på lårhodet eller andre årsaker. Denne ustabiliteten vil etter hvert gi små støtskader opp i hofteskåla som vil gi smerter, og over tid forkalkninger. Det er viktig at hundene røntges rundt 15-18 mnd. alder for å kartlegge dette. Graderingen på HD er A-E, hvor A er intet påvist og E er sterk grad. HD status registreres hos NKK.


AD (Albueleddsdysplasi) 
Albueleddsdysplasi/albueleddsartrose er en samlebetegnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet, de vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Det er viktig at hundene røntges rundt 18 mnd. alder for å kartlegge dette. 
Graderingen på AD er 0-4, hvor null er intet påvist og 4 er kraftige beinpåleiringer.
AD status registreres hos NKK.

 

"Tollersyken"

Det finnes 2 forskjellige "typer" 

Steroid responsive meningitis arteritis, SRMA (Hjernehinnebetennelse/Meningitt)
Hjernehinnebetennelse som rammer unge hunder mellom 6 og 18 måneders alder. Symptomene kommer ofte akutt med høy feber, sterke nakkesmerter og nedsatt allmentilstand. Hunden oppfattes som støl og har problemer med å røre seg. Diagnosen kan stilles ved en ryggmargsvæskeprøve som viser tegn på betennelse i kroppen. Årsaken til sykdommen er dessverre ennå ikke kjent.Sykdommen behandles først og fremst med ofte høye doser Kortison, og behandlingen foregår ofte over flere måneder. De fleste hunder svarer bra på behandlingen og prognosen er på lang sikt god. Men det er derimot vanlig med tilbakefall.
(Kilde: Tollarprosjektet v/Hanna Bremer og Helene Hamlin)

Reumatisk artritt (Immune mediated rheumatic disease, IMRD)
Leddbetennelse som rammer tollere i voksen alder (2-6 år)i motsetning til SRMA. IMRD er en autoimmun sykdom, som betyr att kroppens immunforsvar feilaktig angriper sin egen vev.Hunden viser først og fremst stølhet etter hvile. De har problemer med å gå i trapper, samt hoppe ut og inn av biler. Halthet på et eller flere ben er også vanlige symptomer.Leddene er vonde i perioder og det kan være vanskelig å utrede hvor hunden har smerter. Sykdommen er livsvarig (kronisk) og kan ikke kureres, den blusser opp i perioder for så å roe seg ned igjen. Diagnosen stilles ofte utifra en ANA-test.Behandles med Kortison i perioder eller kontinuerlig.Mange hunder svarer bra på behandlingen og kan ha et bra og aktivt liv tross diagnosen.
(Kilde: Tollarprosjektet v/Hanna Bremer og Helene Hamlin).

Mer info om "Tollersyken" kan leses på Retriverklubben sin side her, under autoimmune sykdommer. Fagartikler her og her.

DE (Degenerativ encefalopati)
Det har nylig blitt diagnostisert en ny hjernesykdom hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever som kalles Degenerativ encefalopati (DE). Det fullstendige navnet på engelsk er «Degenerative encephalopathy with sleep disorder and caudate necrosis». Encefalopati kommer av det greske ordet encephalo- (hjerne) og –pati (sykdom) og henviser til en forstyrrelse i hjernen. Denne forstyrrelsen er en degenering av en spesiell del av hjernen som kalles nucleus caudatus. Nucleus caudatus er en del av hjernen som er viktig for å kontrollere bevegelse og enkelte typer atferd. Ved DE skjer det i denne delen av hjernen bortfall av vev (nekrose) eller fullstendig ødeleggelse av området. En av måtene som caudat nekrose kan uttrykkes på er en meget sjelden forandring hvor hundene kraftfullt utagerer drømmene sine og er vanskelige å vekke. Derav navnet Degenerative encephalopathy with sleep disorder and caudate necrosis.
En DNA-test er nå utviklet for denne mutasjonen, og gjør det mulig å finne hunder som har  to kopier av mutasjonen og dermed risikerer å utvikle sykdommen, og hunder som har arvet en kopi av mutasjonen og dermed potensielt kan produsere valper som kan utvikle sykdommen. 
Man kan lese mer om DE på retrieverklubben.no under Toller og helse her. Raserådet Toller har laget en bruksanvisning for bestilling av DNA-test som ligger her.
(Kilde: Johanna Jänregren, Kennel Inlicio)


JADD (Juvenile Addison`s Disease)
Oppstår når binyrebarken ikke lenger produserer binyrebarkhormon, kortisol og aldosterol. Årsaken er ofte en autoimmun nedbrytning av binyrebarken. Diagnosen kan bekreftes gjennom en ACTH-simulering hvor man kan se om utgangsveridien av Kortisol er lav og det vil ikke bli stigning ved ACTH-simulering. Vanligst og få denne sykdommen rundt 5 mnd alder. DNA-test kan bestilles her

DM (Degenerative Myelopathy)
Sykdom i ryggmargen som kan utvikle seg raskt og forårsake svakhet i bakre lemmer og til slutt paraplegi (lammelse i begge ben). DM er en autoimmun sykdom dvs. kroppens immunsystem som angriper hundens egne organer, i dette tilfellet myelinskjeden som ligger  i dette tilfellet myelinskjeden som ligger rundt nervetrådene og hindrer at aksjonspotensialet (signalet mellom de ulike nervecellene) kommer videre til riktig sted. Symptomene som vil vises hos hunden er gradvis muskelsvinn i rygg og lend, og senere ubalanser i bakbeina, vingling og lammelser. For hunden vil det si at når sykdommen inntreffer, normalt mellom 8 og 10 år, så vil hunden gradvis miste den motoriske funksjonen i bakbeina og lammes. DNA-test kan bestilles her


Oversikt over andre tilgjengelige DNA-tester som ikke omhandler sykdom:


BUFF (Dilute coat color)
Buff pelsfarge er forårsaket av mutasjoner i genet kalt melanofilin. Pelsen vil da få en sølvaktig farge. Mutasjonen som forårsaker buff er den samme nøyaktige endringeni DNA-sekvensen som forårsaker fortynning i pels hos andre raser.


CP1:Cleft Palate 1(autosomalt recessivt)
En fødselsdefekt hvor et hull (kløft/spalte) i munntaket (ganen) utvikler seg i en valp under svangerskapet. Valper født med kløft i ganen kan oppleve problemer med pleie som vil øke risikoen for å utvikle aspirasjon lungebetennelse - en alvorlig livstruende tilstand. CP1 er den vanligste formen for ganespalte hos Tolleren.  

CLPS Cleft lip/palate and syndactyly (kun for Toller, autosomalt recessivt)
En fødselsdefekt hvor et hull (kløft/spalte) i munntaket (ganen) utvikler seg i en valp under svangerskapet.  Med CPLS kan hunden også være født med nesespalte eller leppespalte.