Winja på en av de siste dagene før fødsel. Magen er både stor og tung. Hun hadde en vektoppgang på litt over 6 kg